#18 REVIEW *** KEM LÓT A'PIEU START UP PRIMER (PORE)

A'PIEU 6/30/2015

#17 DƯỠNG ẨM DẠNG GEL

dưỡng ẩm 6/26/2015

#16 REVIEW *** I'M FROM VITAMIN TREE MASK

dưỡng da 6/23/2015

#15 MÙA HÈ VÀ BÀI TOÁN KIỀM DẦU

Beauty tips 6/18/2015

#14 KLAIRS (PART 1)

BB cream 6/02/2015