#116 VIDEO: INNISFREE HAUL + REVEW

HAUL 2/24/2017

#115 TOP 10 SHEET MASK 2016

dưỡng da 2/22/2017

#114 GENKILAND - TRẢI NGHIỆM TẮM THƯ GIÃN ONSEN TỪ NHẬT BẢN

beauty talk 2/16/2017

#113 VIDEO | TRANG ĐIỂM LỒNG LỘN - GLAMOROUS MAKEUP

make up 2/14/2017