#212 XU HƯỚNG CHĂM SÓC TÓC 2019

beauty talk 3/31/2019

#211 TẤT TẦN TẬT VỀ KEM MẮT

beauty talk 3/23/2019

#210 VIDEO *** MUA SẮM KỊCH LIỆT Ở KOREADEPART

HAUL 3/20/2019

#209 VIDEO *** REVIEW MẶT NẠ ĐIỆN Future Franz AC care Ioncell Dual Mask System

Koreadepart 3/01/2019