#131 CÁC CHẤT LÀM SÁNG DA

beauty talk 5/23/2017

#130 DỤNG CỤ LÀM SẠCH DA - CHỌN SAO CHO HỢP?

beauty gadgets 5/09/2017

#129 VIDEO | KỂ CHUYỆN LÀM LÔNG MÀY | PERMANENT MAKEUP - EYEBROWS | Bánh Bèo Phù Phiếm

beauty talk 5/03/2017