#192 TOP 3 BÔNG TẨY TRANG YÊU THÍCH

cotton pad 11/18/2018

#191 QUY TRÌNH DƯỠNG DA BUỔI TỐI MÙA THU 2018- NIGHT SKINCARE ROUTINE - AUTUMN 2018

dưỡng da 11/13/2018

#190 VIDEO *** Những món đồ hay hay mà toy thứt | Favourites #2

HAUL 11/11/2018

#189 NHỮNG LỢI ÍCH CỦA PHƯƠNG PHÁP CHẢI KHÔ

beauty talk 11/04/2018

#188 video *** Morning skincare routine - fall 2018

dưỡng da 10/26/2018

#187 BRAND OVERVIEW: CURÉL

brand 10/22/2018

#186 TIÊU CHÍ LỰA CHỌN SỮA RỬA MẶT SẠCH SÂU VÀ MỀM MỊN - REVIEW NIVEA CARING WHIP

Beauty tips 10/22/2018

#185 Quên toner đi, gel dưỡng tức thì mới là chân ái

beauty talk 10/22/2018

#184 VIDEO *** LỰA CHỌN KEM DƯỠNG MÙA HÈ

beauty talk 10/02/2018