//

# 170 WINTER SKINCARE ROUTINE 2018

beauty talk 4/15/2018

#169 REVIEW *** HIGH CONCENTRATE EGF SERUM

dưỡng da 4/03/2018

#168 MỸ PHẨM DUPE - NÊN HAY KHÔNG???

beauty gadgets 4/02/2018

#167 REVIEW *** COSRX Low pH PHA Barrier Mist - COSRX Low pH BHA Overnight Mask

dưỡng da 3/29/2018

#166 REVIEW *** LANEIGE LAYERING COVER CUSHION

cushion 3/11/2018

#165 TIÊU CHÍ LỰA CHỌN MỘT ĐỊA CHỈ MUA HÀNG TIN CẬY

beauty talk 3/04/2018

#164 SANDWICH SKINCARE METHOD - DƯỠNG DA KIỂU KẸP BÁNH MÌ

beauty talk 2/26/2018

#163 7 LÝ DO MÌNH GHÉT RETINOIDS

beauty talk 1/29/2018

#162 BEST OF BEAUTY 2017 (P2): SERUM, TREATMENT, MOISTURIZING, SUNSCREEN

beauty talk 1/19/2018