#203 Video *** REVIEW 6 LOẠI CUSHION

1/29/2019Cùng Bánh bèo điểm danh xem 6 loại cushion này là gì và có điểm nào đặc biệt không nhé ;) 
1. Shu Uemura Murakami Cushion 
2. Skin79 Jamsu Cushion Face Powder #21 Light Beige 
3. Skin79 Injection Cushion BB #21 
4. Clio Nudism Water Grip Cushion 
5. Moonshot Moonflash Cushion 
6. Chosungah22 Milky Wet Powder Peach Moolboon Cream


xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo

Bánh bèo phù phiếm

Email: banhbeophuphiem@gmail.com
Instagram: @banhbeophuphiem

You Might Also Like

0 nhận xét